Rus Eng Kz Мұнай және газ

Ғылыми-техникалық журнал «Мұнай және газ»

менің себетім  
себетіңіз бос
Басты бет / Редакциялық саясат

Редакциялық саясат

Редакциялық саясат

Редакциялық саясат «Мұнай және газ» ғылыми-техникалық журналының редакциялық кеңесінде 2016 жылғы 15 қаңтардағы No 01-6/19 бұйрығымен бекітілді.
«Мұнай және газ» мерзімді басылымының редакциялық саясаты ғылыми қызмет этикасымен тығыз байланысты. Бұл, ең алдымен, ғалымдарды өз қызметінде басшылыққа алатын адамгершілік қағидаларының жиынтығы.

Журналдың редакциясы басылымға жіберілген қолжазба авторларының Қазақстан Республикасының заңдарымен және халықаралық актілерімен қорғалатын құқықтарын құрметтейді.

«Мұнай және газ» журналы Қазақстандағы мұнай-газ секторының проблемалары бойынша ғылыми басылым болып табылады, рецензияланатын журналдардың қатарына кіреді, сонымен қатар өз редакциясын бірқатар маңызды моральдық-этикалық принциптерді және ұйымдық стандарттар сақтауға міндеттейді:
1) зерттеу тұжырымдамасы мен дизайнына немесе деректерді талдау мен түсіндіруге елеулі үлес;
2) мақаланың мәтінін жазу немесе оған түбегейлі өзгерістер енгізу;
3) басып шығаруға ұсынылатын түпкілікті нұсқасын бекіту.

Өз тарапынан «Мұнай және газ» журналында жариялауға өз жұмыстарын ұсынатын авторлар мақалалардың:
– түпнұсқа болуы (басқа басылымдарда бұрын ағымдағы немесе мазмұны бойынша ұқсас нысанда жарияланбаған);
– басқа басылымдардың редакторларының қарауында емес және авторлық құқыққа және қаралатын мақалаларды жариялауға қатысты барлық ықтимал мүдделер қақтығыстары;
– бар авторлық құқықты бұзбау, сондықтан мұндай бұзушылықтар анықталған жағдайда баспагерге келтірілген шығынды өтеуге кепілдік беру;
– таратудың қарапайымдылығы үшін және материалдарды пайдалану саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін авторлар, егер өзгеше көзделмесе, қолжазбаға айрықша меншік құқығын баспагерге береді.


Төмендегілер ғылыми этиканы бұзу болып саналуы мүмкін:
– мәліметтерді жасырын таңдау және қалаусыз нәтижелерді жоққа шығару, кескіндерді немесе иллюстрацияларды өңдеу арқылы жасау, бұрмалау;
– өтiнiште немесе қолдау көрсетуге өтiнiште дұрыс емес мәлiмдемелер (соның iшiнде жұмыс пайда болған басылымдарға, сондай-ақ басып шығаруға қабылданған жұмыстарға қатысты жалған мәлiмдемелер);
– басқа автордың авторлық құқығы қорғалған туындыларына, маңызды ғылыми жаңалықтарға, гипотезаға, теорияларға немесе зерттеу әдістеріне қатысты зияткерлік меншік құқықтарын бұзу:
1) ғылыми авторлықты немесе бірлескен авторлықты (плагиат) басып алу немесе оларды негізсіз иемдену;
2) сарапшылардың пікірінше, зерттеу әдістері мен идеяларын заңсыз иемдену (идеяларды ұрлау);
3) рұқсатсыз жариялау және үшінші тұлғаларға әлі жарияланбаған жұмыстарға, тұжырымдарға, гипотезаларға, теорияларға немесе ғылыми әдістерге рұқсат беру.
4) мазмұнды бұрмалау.


«Мұнай және газ» журналының редакциялық саясатына сәйкес, жол берілмейді:

– басқа тұлғаның шығармасын оның авторын көрсетпей, дереккөзге сілтеме жасамай немесе тырнақшаны қолданбай сөзбе-сөз көшіру;
– мәтіннің бір абзацында немесе бөлімінде бірнеше сөйлемдер өзгертілген немесе сөйлемдер дереккөзге тиісті сілтемесіз басқа ретпен орналастырылған басқа тұлғаның шығармасын қате қайталау. Дереккөзге сілтеме жасамай елеулі қате қайталау сөзбе-сөз көшіруге тең;
– суретті, кестені немесе абзацты растаусыз, дереккөзге сілтеме жасамай немесе тырнақшаны қолданусыз басқа адамның жұмысының элементтерін атрибутсыз пайдалану. Авторлар өз жұмыстарының элементтерін пайдалану үшін авторлық құқық иесінен рұқсат алуы керек;
– автоплагиат: авторлар өз жұмыстарының алғаш рет жарияланып жатқанын көрсетуі керек.
Егер қолжазбаның элементтері бұрын басқа мақалада жарияланған болса, онда авторлар бұрынғы жұмысқа сілтеме жасауы керек. Жаңа жұмыстың алдыңғы жұмыстан елеулі айырмашылығы неде екенін көрсетіңіз және сонымен бірге оның алдыңғы жұмыста келтірілген зерттеу нәтижелерімен және тұжырымдарымен байланысын анықтаңыз. Өз шығармасын сөзбе-сөз көшіру және сөзбе-сөз өзгертуге жол берілмейді.


Журналдың мақсаты мен міндеттері


Басылымның мақсаты – іргелі, қолданбалы, барлау ғылыми зерттеулердің жаңа ғылыми нәтижелерін, даулы мәселелерді, мұнай мен газдың өзекті ғылыми мәселелері бойынша талдау мақалалар мен шолуларды: мұнай мен газды геологиялық барлау жұмыстарының келешегі мен нәтижелері, мұнай мен газды геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, оны жүзеге асыру жағдайлары. мұнай және газ кен орындарын қалыптастыру және орналастыру, қиын алынатын қорлар мен мұнай мен газдың дәстүрлі емес көздері, экология және мұнай және газ кен орындарын игеру мәселелері.
Басылымның міндеттері – Қазақстанның, ТМД елдерінің және шет елдердің ғалымдары, ЖОО докторанттары, магистранттары мен ғылыми ұйымдары орындаған бірегей ғылыми зерттеулерді жариялау.

Орналастыру саясаты


Мақаланы жіберу барысында автор мақаланың жарияланбағанын немесе басқа ғылыми журналда жариялауға қабылданбағанын растауы керек.

 

Құпиялық

Осы журналдың веб-сайтына енгізілген аттар мен электрондық пошта мекенжайлары тек осы журнал белгілеген мақсаттар үшін пайдаланылады және басқа мақсатта пайдаланылмайды немесе кез келген басқа тұлғаға немесе ұйымға берілмейді.


Авторлық құқықтар


Автор жеке деректерді өңдеуге келісімін береді. Авторлар басылымға авторлық құқықты сақтайды және журналға бірінші жариялау құқығын береді.